Rundgång i framtiden…

Rundgången i Ladugården bedrivs i framtiden och är helt beroende på tid och bidrag. 2016 planeras det därför inte för några festivaler, men man vet aldrig vad som kan dyka upp 2017…;-)