Kontakt

Vill du komma i kontakt med Rundgång i Ladugården?

Allmänna frågor: info@rundgangen.se

Kontakt med Producenten:

  • Anders Smedenmark, 0708 20 58 18, anders.smedenmark@musikisyd.se

anders