Varför

Överallt därute står de, vackra men slitna, förfallna, övergivna, stängda. Och man undrar alltid: Vad finns det där inne? Vad finns bakom den stora svarta dörren till ladan? Vad finns bakom den blå dörren till de gamla djurstallarna? Hur ser det ut bakom den trasiga porten där traktorn en gång körde in? Vad händer och sker i den gamla Ladugården?
Ja vem vet, men när vi kommer dit…

…då blir det FESTIVAL!

cykel liten

Rundgång i Ladugården är ett musikprojekt för att
– Visa på nya sätt att använda våra gamla ladugårdar och bevara vårt kulturarv
– Nå ut med bra musik på landsbygden och få fler saker att hända där
– Stimulera andra och visa på hur man kan arrangera konserter och festivaler i alternativa miljöer

Projektet genomförs i festivalform och startades för första gången 2013 i Jörgens lada i Kalvshaga. Rundgång i Ladugården 2014 fick tillökning med tre nya olika ladugårdar där musiken ger nytt liv i väggarna.

Projektet drevs i projektform tack var Leader Linnes tvååriga stöd. 2015-2016 tog vi paus. Projektet är beroende av tid och bidrag och därför är det oklart när nästa årsupplaga kan hända. Men man vet aldrig, en vacker dag så…